Přebírání Čs. poháru 1989

Přebírání Čs. poháru 1989