Informace TJ SOKOL Dolní Hbity

            Dovolte nám malé poohlédnutí za fotbalovým podzimem roku 2011, kdy se našim mužstvům vůbec nedařilo. A to jsme před začátkem soutěže byli hodně optimističtí,

ale realita byla bohužel jiná.

Žáci hrající okresní přebor jsou po podzimu na šestém místě, mají 7 bodů a skóre 22:28. Z osmi zápasů 2x vyhráli, 1x remizovali a 5x prohráli.

            B mužstvo dospělých hrající IV. třídu je na 11. místě s 11 body a skóre 26:37. 3x vyhráli, 2x remizovali a 7x prohráli.

A mužstvo dospělých hrající III. třídu je asi největší zklamání podzimu.

            Po slibném začátku přišla „krize“ a mužstvo je po polovině soutěže na nelichotivém 11. místě s 12 body a skóre 18:36.

            Na závěr podzimu proběhly u mužstev hráčské schůze. Po kritické diskusi věříme, že všichni hráči v zimní přípravě udělají vše a připraví se zodpovědně a v jarní části fotbalového ročníku 2011-2012 budou podávat daleko lepší výkony k radosti nám všem i tradicím dolnohbitské kopané.

            Zimní příprava bude závislá na přízni počasí a právě proto, tak jako každý rok, budou mít fotbalisté možnost trénovat ve sportovní hale v Příbrami, ale také v sále pohostinství v Dolních Hbitech, kde se budou připravovat žáci. Dospělí navíc absolvují několikadenní soustředění, které je naplánováno na konec února ve sportovním středisku Berounka u Rokycan.

            Musíme se ještě zmínit o problémech s financováním okresních fotbalových soutěží od roku 2012. Český svaz tělesné výchovy je slušně řečeno v útlumu a od nového roku přestává financovat Okresní fotbalový svaz v Příbrami. V návaznosti na tuto skutečnost již proběhly schůzky fotbalových oddílů celého okresu, kde byli všichni s touto problematikou seznámeni a zároveň se probíraly varianty dalšího fungování, ale zejména financování okresního fotbalu. Další setkání všech oddílů je 16. prosince, kdy by mělo dojít ke konečné dohodě, jak bude fotbal na okrese dál pokračovat. Vše by měla potvrdit valná hromada okresního fotbalového svazu, která bude svolána na konec ledna 2012. Z důvodu toho, že na okres nyní nepřichází žádné finanční prostředky z ČSTV, je více než jisté, že pro pokračování fotbalových soutěží bude nutná finanční spoluúčast všech klubů.

 

A také něco veselejšího:

            Rádi bychom vás pozvali na nejbližší akce, které tradičně TJ Sokol pořádá. V sobotu 21. ledna 2012 se uskuteční v Dolních Hbitech tradiční sportovní ples, v únoru potom masopustní průvod. Valná hromada TJ Sokol Dolní Hbity je předběžně naplánována na březen 2012, o všech akcích budete samozřejmě podrobně informováni na vývěsce TJ.

           

Za Sokol Dolní Hbity Václav Neumann, Václav Kofroň