V  přehledu jsou uvedeny roky 1969-2009 a oddíly, které v těchto letech 

  v okresních soutěžích hrály. 

 "B" mužstva jsou uvedena pouze u těch oddílů, které hrály pouze vyšší soutěže.